About Me

So now that I’ve made my intentions clear, see my dedications page, let’s get acquainted.

An Unusual yogini, that’s me, why? I probably won’t match your, or any stereotypical perception of what a yogi (ni) looks like or what a yogini does.  Associations like, flexible, chanting, wearing hippie styled clothing, no chemical using, recluse, always meditation on a cushion in a cave, vegetarian & slim are far from what I do or look like.

I am fat, don’t exercise much, so also don’t do yoga exercises, I don’t wear particular clothes, don’t sit on a cushion and meditate all day, am not a recluse, use chemicals if I must…don’t like being alone to much of the time and am not a vegetarian. So what makes a Yogini a yogini?

In my understanding, in her true essence, a yogini is:

A woman dedicated to the pursuit of spiritual knowledge and mystical insight, a Yogini, can come in many forms and can have many faces: from devotional to demure, and from fiery to fierce.

And that’s exactly what I do; I am dedicated to the pursuit of spiritual knowledge and mystical insights. Yogini for life, unravelling the “I” as I apply myself as a buddhist, trying to be more congruent and less grasping to an “I” that has to be defended…And more recently sharing my experiences to inspire you to walk your own spiritual path!

Did you realise after reading the above that you are probably – or close to being –  a Yogini too! – Love Radia 

flying yogini or dakini<<—————————————->>

Zo nu mijn intenties duidelijk zijn, zie de pagina met toewijdingen, kunnen we verder kennis maken.

Een Ongewone yogini, dat ben ik, waarom? Omdat ik waarschijnlijk niet aan jouw, of elke ander stereotype opvatting voldoe van hoe een Yogi(ni) eruitziet of wat een Yogini doet. Associaties zoals flexibel, scanderend, dragen van hippieachtige kleding, geen chemicaliën gebruikend, kluizenaar, altijd mediterend op een kussen in een grot, vegetarisch & dun zijn verre van wat ik doe of hoe ik eruitzie.

I ben dik, doe niet veel aan beweging, dus ook geen yoga oefeningen, ik draag geen speciale kleding, zit niet de hele dag op een kussen te mediteren, ben geen kluizenaar, gebruik chemicaliën als het als het niet anders kan…houd niet al te veel van alleen tijd door brengen en ben geen vegetariër.  Zo wat maakt mij een Yogini?

In mijn begrip, in haar essentie, is een Yogini:

Een vrouw toegewijd aan het nastreven van spirituele kennis en mystieke inzicht. Een Yogini kan in vele vormen komen en kan vele gezichten hebben, van devoot naar ingetogen en van vurig naar fel.

En dat is exact wat ik doe; ik ben toegewijd aan het nastreven van spirituele kennis en mystieke inzichten. Yogini voor het leven, het “ik” ontrafelen onderwijl het boeddhisme toepassen, proberen meer congruent te zijn en minder te grijpen naar een “ik” dat verdedigd moet worden…En heel recent het delen van mijn ervaringen om jou te inspireren je eigen spirituele pad te bewandelen!

Realiseer jij je, na het bovenstaande gelezen te hebben, dat je waarschijnlijk ook, of bijna, een Yogini bent? – Liefs Radia