Dedications

To the readers of this blog,

I dedicate this blog for the Long life of my guru and all the other teachers in our lineage. That all their enlightened wishes and projects may succeed. I dedicate the merits I accumulate, from blogging and my other positive endeavours, to their never ceasing care for our spiritual development and maturation exactly in accordance with our needs.

May the unconditional love & acceptance of my guru and all other Holy beings help all readers of this blog and all other sentient beings in the most beneficial way on their path to true inner freedom and may the gentle way of encouragement, I receive from my Guru be a mirror reflecting my true inner nature enabling me to benefit others now and in future lives.

That this blog may empower, encourage and be the inspiration for others to walk the path of the inner warrior, never afraid to develop oneself and to face life and it’s challenges head on. That my writings may inspire others to choose, or stay on, a spiritual path enabling them to develop their inner peace, wisdom, love and compassion.

As my Guru says: ‘inner peace is the most solid foundation for world peace’.

Love Radia

<<—————————————->>

Radia the Unusual Yogini

 

Aan de lezers van deze blog,

Ik wijd deze blog toe aan het lange leven van mijn guru en alle andere leraren in onze overleveringslijn. Dat al hun verlichte wensen en projecten zullen slagen. Ik wijd de verdiensten die ik verzamel, met bloggen en mijn andere positieve inspanningen, toe aan hun nooit aflatende zorg voor onze spirituele ontwikkeling overeenkomstig met wat wij nodig hebben.

Moge de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van mijn guru en alle andere heilige wezens alle lezers van deze blog en alle andere levende wezens helpen, op  de meest gunstige manier, op hun weg naar ware innerlijke vrijheid en mag de zachte manier van aanmoediging, die ik ontvang van mijn guru, een spiegel zijn die mijn ware innerlijke natuur reflecteert zodat ik nu en in toekomstige levens anderen kan helpen.

Dat deze blog voor anderen de kracht, stimulatie, en de inspiratie mag zijn om het pad van de innerlijke krijger te bewandelen, nimmer bang om zich te ontwikkelen en het leven en zijn uitdagingen aan te kunnen. Dat mijn schrijfsels anderen mag inspireren om te kiezen voor, of te blijven op, een spiritueel pad zodat ze hun innerlijke vrede, wijsheid, liefde en mededogen kunnen ontwikkelen.

Zoals mijn guru zegt: ‘ innerlijke vrede is de meest solide basis voor wereldvrede ‘ .

liefs Radia

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.